Liên Hệ

1- Hà Nội : 76 Đường Thành,Cửa Đông,Hoàn Kiếm,Hà Nội

ĐT : 093.465.521 (Mr.Liên)

mail : lien@gmail.com

2- Thành phố Hồ Chí Minh :

87 Lê Lợi, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 0863.213.784